INSPIRACE

„Příklady z praxe hovoří za vše.“

 

Cílem naší činnosti je snižování nákladů, optimalizace procesů a hlavně efektivita výroby. Aby i nabízené vzdělávání v těchto oborech bylo šité na míru a co nejefektivnější, můžete si kromě školení ve vašich kancelářích či v našich prostorách, zvolit také pohodlnou alternativu formou e-learningu na: http://elearning.foreast.com/

 

Nastavení správných procesů ve firmě a zefektivnění výroby je komplexní proces. Klíčovým faktorem jsou dobře proškolení zaměstnanci. Jen díky tomu může být zavedení nových postupů úspěšné. Naše mnohaleté zkušenosti a desítky příkladů z praxe hovoří za vše.

PRAXE

Jak vypadá aplikace metod v praxi?

 

V rámci velkého projektu pro společnost zabývající se výrobou netkané textilie jsme kvůli zefektivnění práce a standardizace jednotlivých procesů aplikovali nástroj six sigma. Při jeho aplikaci je důležité určit, které pracovní nářadí a pomůcky při daných činnostech potřebujeme a které ne, takže je můžeme z pracovního prostoru vyloučit a tím zaručit čistější a přehledněji uspořádané pracoviště. 

 

Implementace tohoto nástroje začala právě školením pracovníků. Zaměstnanci se s podobnou metodou dosud nesetkali, takže zprvu měli pocit, že jde pouze o práci navíc. V současnosti po jeho zavedení a úspěšném fungovaní zaměstnanci přiznávají, že nové postupy přináší užitek celé společnosti. Dodržování kroků six sigma dnes vnímají jako samozřejmost své pracovní činnosti. 

Případové studie