INŠPIRÁCIA

"Príklady z praxe hovoria za všetko."

 

Cieľom našej činnosti je znižovanie nákladov, optimalizácia procesov a hlavne efektivita výroby. Aby aj ponúkané vzdelávanie v týchto odboroch bolo šité na mieru a čo najefektívnejšie, môžete si okrem školenia vo vašich kanceláriách alebo v našich priestoroch zvoliť tiež pohodlnú alternatívu formou e-learningu http://elearning.foreast.com/

 

Nastavenie správnych procesov vo firme a zefektívnenie výroby je komplexný proces. Kľúčovým faktorom sú dobre preškolení zamestnanci. Len vďaka tomu môže byť zavedenie nových postupov úspešné. Naše mnohoročné skúsenosti a desiatky príkladov z praxe hovoria za všetko.

 

 

PRAXE

Ako vyzerá aplikácie metód v praxi?

 

V rámci veľkého projektu pre spoločnosť zaoberajúca sa výrobou netkanej textílie sme kvôli zefektívneniu práce a štandardizácia jednotlivých procesov aplikovali nástroj six sigma. Pri jeho aplikácii je dôležité určiť, ktoré pracovné náradie a pomôcky pri daných činnostiach potrebujeme a ktoré nie, takže ich môžeme z pracovného priestoru vylúčiť a tým zaručiť čistejšie a prehľadnejšie usporiadané pracovisko.

 

Implementácia tohto nástroja začala práve školením pracovníkov. Zamestnanci sa s podobnou metódou doteraz nestretli, takže spočiatku mali pocit, že ide iba o prácu navyše. V súčasnosti po jeho zavedení a úspešnom fungovania zamestnanci priznávajú, že nové postupy prináša úžitok celej spoločnosti. Dodržiavanie krokov six sigma dnes vnímajú ako samozrejmosť svojej pracovnej činnosti.

 

Prípadové štúdie (odkaz)