KTO SME?

Odborníci na efektivitu a optimalizáciu

Klesajúce obraty?
Stúpajúce náklady?
Zle predikovateľné investície?
Nízka produktivita?
Demotivovaní pracovníci?

Poskytujeme špičkové konzultačné služby spolu s projektovým riadením, čo je spojenie, ktoré umožňuje kľúčovým ľuďom realizovať ich strategické rozhodnutia bez toho, aby to zvýšilo objem ich práce. Práve naopak. Učíme robiť veci efektívne a optimalizovať procesy tak, aby mali manažéri – naši zákazníci – citeľne viac času na to, čo je pri nich naozaj dôležité.

Dajte nám niekoľko dní , spoločne uvidíme riešenie tam, kde ste videli problémy a objavíme príležitosti tam, kde ste mysleli, že žiadne neexistujú.
 

Požiadať o kozultáciu

ČO ROBÍME?


Pomáhame dosahovať úspech


Pri našej činnosti spolupracujeme s vedúcimi pracovníkmi firiem, prevažne z oblasti výroby, pre ktoré analyzujeme príležitosti pre zvýšenie efektivity a optimalizácie procesov. V prípade záujmu sme schopní realizovať odporúčania plynúce z týchto analýz a formou projektového riadenia sa podieľame na úspešnej implementácii nástrojov štíhlej výroby.

Pomôžeme Vám v nasledujúcich oblastiach:

  • Poradenstvo v oblasti efektivity, optimalizácie a znižovaní nákladov (štíhla výroba, Six Sigma, efektívny obchod)
     
  • Outsourcing služieb a manažmentu (krízové riadenie, riadenie strategických projektov)
     
  • Zvyšovanie osobnostného potenciálu zamestnancov (koučing, školenie, manažérske schopnosti)

 

Požiadať o konzultáciu