EFEKTÍVNA VÝROBA


Pre generálnych, technických a výrobných riaditeľov


V rámci zvyšovania efektivity odporúčame zavedenie jedného alebo niekoľkých nástrojov na zlepšovanie procesov a riadenia vo výrobe. Tieto nástroje vznikali vo významných svetových spoločnostiach a zahrňujú know-how pre vylepšenie procesov v takmer ktorejkoľvek časti podniku.
 

Kaizen
5S
Six Sigma
SMED
One piece flow
a ďalšie

 

V rámci týchto služieb Vám ponúkame nielen vytvorenie analýzy potrieb a odporúčaní, ale taktiež Vám projektovo zabezpečíme zavedenie dôležitých zmien a preškolenie zodpovedných zamestnancov.

 

Požiadať o konzuláciu

Optimalizácia procesov


Pre majiteľov a manažérov


V rámci projektov zameraných na optimalizáciu procesov vychádzame z teórií tzv. lean managementu. Jedná sa o koncepcie zamerané na uspokojovanie potrieb zákazníka, čo vedie k zamedzeniu negatívnych prvkov v procese nákupu a poskytovania služieb.

 

5Why
Jidoka alebo Autonomation
Just in time
Takt time
TPM
a ďalšie
 

Spracujeme Vám podrobné odporúčania, ktoré povedú k zlepšeniu výkonov Vašich zamestnancov a väčšej spokojnosti Vašich zákazníkov.
 

 

 

 

Požiadať o konzultáciu