Záštita nad projektmi


Peter Staško
Bc. Peter Staško, MSc, MBA
Konateľ spoločnosti FOREAST Agency s.r.o.

 

 

Naša stratégia a tím


Špičkoví ľudia pre špičkové výsledky


Naši zamestnanci sú našim najväčším aktívom. Trvalo pracujeme na rozvíjaní ich potenciálu a nájdení vnútornej motivácie pre čo najlepší pracovný výkon.
 
Veríme, že špičkové služby našim partnerom môžu poskytovať iba excelentní ľudia. Naša firemná kultúra je založená na spolupráci, posilňuje vzájomnú úctu a otvorenú komunikáciu.

Náš tím chce byť s našimi partnermi o krok napred, a preto jediným kľúčom k úspechu je osobná integrita, odvaha, odhodlanie, vernosť a profesionalita.
 
Pracujeme, aby sme pomáhali dosiahnuť úspech ostatným.